Redakcja portalu katechetycznego:
 
e-mail: portalkatechetyczny@wp.pl
 
 
Adres spółki wydającej podręczniki:
 
Wydawnictwo Katechetyczne Sp. z o.o.
Grochowska 194/196
04-357, Warszawa
tel.: 22 110 00 47
e-mail: wydawnictwo.katechetyczne@gmail.com